Pożegnanie z torowiskiem na Pleszów + cementownia + Kopiec Wandy + linia 163 - foto.dsinf.net