Wschód na Kopcu Krakusa - podejście pierwsze: mgła - foto.dsinf.net